محل تبلیغات شما

مقاله در مورد آلودگی هوا

مقاله در مورد آلودگی هوا تعداد صفحه:7 فرمت پی دی اف بخشی از مقاله:بر اساس آمارهای مختلف،نزدیک به 3میلیون نفر در اثر آلودگی هوا جان خود را از دست میدهند و این در حالیست که 90 درصد این افراد در کشورهای توسعه یافته زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽ ﮐﻨﻨﺪ .در ﺑﻌﻀﯽ ﮐﺸﻮرﻫﺎ ﺗﻌﺪاد اﻓﺮادي ﮐﻪ در اﺛﺮ ﻫﻤﯿﻦ ﻋﺎﻣﻞ ﺟﺎن ﺧﻮد را از دﺳﺖ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﻗﺮﺑﺎﻧﯿﺎن ﺳﻮاﻧﺢ راﻧﻨﺪﮔﯽ اﺳﺖ .اﯾﻦ ﻣﺮگ و ﻣﯿﺮ ﺑﻄﻮر ﺧﺎص ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ آﺳﻢ، ﺑﺮوﻧﺸﯿﺖ، ﺗﻨﮕﯽ ﻧﻔﺲ، ﺣﻤﻼت ﻗﻠﺒﯽ و آﻟﺮژي ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﻨﻔﺴﯽ اﺳﺖ. .

دریافت فایل


دانلود کده مقاله ,آلودگی ,مورد ,مورد آلودگی منبع

مشخصات

تبلیغات

محل تبلیغات شما

آخرین مطالب این وبلاگ

آخرین ارسال ها

محل تبلیغات شما محل تبلیغات شما

آخرین وبلاگ ها

آخرین جستجو ها

تبلیغات متنی
سریال گرام powergamer مرجع بازی های ویدیویی همه چی englandguide whqwsl قلب شکسته میدونی چه خبره؟ هر روز بیا